Contact

Accountancy gerelateerd

  • Het samenstellen van jaarrekeningen.
  • Het verzorgen van diverse aangiften (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting).
  • Het maken van balansdossiers ten behoeve van de accountantscontrole en de jaarafsluiting.

  •